AUTOPOIESIS > MORE AUTOPOIESIS

FOUR IN THE AFTERNOON
FOUR IN THE AFTERNOON

Encaustic on pine
9” x 9”
2015